Các ứng dụng giúp dọn dẹp ảnh xấu trên iPhone

Bạn cần nhớ rằng, các bức ảnh đã xóa sẽ nằm trong thư mục Recently Deleted của ứng dụng Photos. Những bức ảnh này sẽ bị xóa hẳn khỏi điện thoại sau 30 ngày nằm trong thư mục Recently Deleted.

Remo: ứng dụng này quét thư viện ảnh của bạn và cung cấp cho bạn hai tab, những bức ảnh tương tự được xếp trong một tab và các bản sao của những bức ảnh đó nằm trong một tab khác. Bạn cũng có thể bỏ chọn hoặc chọn từng ảnh trước khi xóa chúng. Bạn cũng không phải lo lắng về việc vô tình xóa toàn bộ thư viện ảnh của bạn. Một thông báo lỗi sẽ bật ra để ngăn chặn nếu vô tình bạn bấm vào nút xóa toàn bộ. Bạn cũng có thể đánh dấu một số ảnh và tập ảnh nhất định. Bạn cũng có tùy chọn tối ưu hóa ngưỡng mức dung lượng lưu trữ mà bạn muốn ứng dụng Remo khớp với các bức ảnh tương tự. Bạn cũng có thể chuyển sang các thiết lập của ứng dụng để thực hiện điều đó.

Gemini Photos: ứng dụng này cung cấp cho bạn một danh sách những bức ảnh đang làm lộn xộn thiết bị của bạn, bạn sẽ nhận được một danh sách các ảnh bị mờ, các ảnh bản sao, ảnh chụp màn hình và ảnh có văn bản. Bạn có thể xóa những bức ảnh này hàng loạt hoặc giữ lại bất kỳ ảnh nào trong số đó nếu muốn.

Dr. Cleaner: Sau khi quét thư viện ảnh, bạn sẽ được cung cấp một danh sách những bức ảnh được liệt kê trong các tab khác nhau. Ứng dụng này cũng cho bạn biết bạn có thể khôi phục được bao nhiêu không gian lưu trữ. Ngoài việc là một ứng dụng dọn dẹp ảnh chụp, chúng còn là một công cụ tìm kiếm những số liên lạc trùng lặp trong danh bạ, là ứng dụng tối ưu nhớ trong và là kho lưu trữ ảnh.

Bulk Delete: ứng dụng này cho phép bạn chọn các bức ảnh bằng cách vuốt và xóa tất cả những bức ảnh đó cùng một lúc. Tủy chọn này cũng có sẵn trong ứng dụng Photos nhưng những gì thiết lập trong ứng dụng này là khác biệt. Chúng cho phép bạn phân biệt giữa ảnh đã chọn và ảnh không được chọn, và cũng cho phép bạn xóa toàn bộ thư viện ảnh của bạn từ đầu nếu muốn.