Chủ động - Dám nghĩ - Dám Làm - Hiệu quả là khẩu hiệu hành động của Công đoàn VNPT Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028

ảnh: Toàn cảnh đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã xem video clip báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn VNPT Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 do đồng chí Thái Trần Vũ, Chủ tịch Công đoàn VNPT Khánh Hòa trình bày. Nhiệm kỳ vừa qua BCH Công đoàn VNPT Khánh Hòa đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2017-2022, quan tâm thực hiện tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp đối với cán bộ, đoàn viên, NLĐ bị ốm đau, tai nạn, gặp hoàn cảnh khó khăn; Đời sống thu nhập của đoàn viên, người lao động được đảm bảo, đặc biệt trong giai đoạn toàn bộ xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, thu nhập bình quân của người lao động được đảm bảo ở mức khá; Thường xuyên quan tâm kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, NLĐ để xây dựng kế hoạch, mục tiêu và biện pháp tuyên truyền phù hợp. Hàng năm, cùng với lãnh đạo chuyên môn VNPT Khánh Hòa phát động các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề nhằm phấn đầu thực hiện kế hoạch SXKD. Chỉ đạo UBKT đồng cấp và cấp dưới kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của các cấp công đoàn; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các cấp công đoàn.

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Đồng chí Đặng Minh Hải, Bí thư đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn, Giám đốc VNPT Khánh Hòa. Đặc biệt, Đại hội đã được nghe những ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, UVBTV Công đoàn Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Công đoàn VNPT. Đ/c Chủ tịch Công đoàn nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Công đoàn VNPT Khánh Hòa đã bám sát các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của Tập đoàn và Công đoàn VNPT cũng như các cấp để triển khai và thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ SXKD, thực hiện tốt các cơ chế chính sách, thu nhập của người lao động ổn định và ở mức khá so với thu nhập của người lao động các doanh nghiệp khác trên địa bàn...”

ảnh: Ông Đặng Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện, Giám đốc VTKH phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với kết quả đạt được cũng như những tồn tại đã được nêu ra, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn VNPT Khánh Hòa thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ với các chỉ tiêu chính như sau: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, hoạt động trên môi trường số; lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; vì sự phát triển của VNPT trên địa bàn; Phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển - Vì người lao động”; Khẩu hiệu hành động: “Chủ động-Dám nghĩ-Dám làm-Hiệu quả”. Các nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia thực hiện: Tổng doanh thu địa bàn: hàng năm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao từ 1-2%; Năng suất lao động: bình quân tăng trưởng từ 3-5% trở lên; Thu nhập bình quân của người lao động hàng năm tăng từ 3% trở lên; Phấn đấu tỷ lệ nữ là nhân sự tham gia quản lý chiếm 30% tổng số lao động nữ; Không để xảy ra TNLĐ nặng, không có TNLĐ chết người. Hàng năm 90% các công đoàn CSTV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Tỉ lệ lượt NLĐ được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đạt từ 90% trở lên; Tỷ lệ nữ lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”: trên 80%; Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng: 40 quần chúng trở lên; Tổ chức ít nhất 02 đợt thi đua chuyên đề; ít nhất 40 sáng kiến, sáng tạo; ít nhất 04 sáng kiến, sáng tạo cấp Tập đoàn. Cuối nhiệm kỳ có ít nhất 01 sản phẩm, dịch vụ CNTT được triển khai cấp Tập đoàn; hàng năm có từ 30 Công trình cấp Công đoàn VNPT Khánh Hòa. Đảm bảo 100% đoàn viên, NLĐ được thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ...

ảnh: Ông Nguyễn Anh Tuấn, UV BTV Công đoàn TT&TT, Chủ tịch CĐ VNPT Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm có 13 đồng chí; BTV gồm 03 đồng chí; Đ/c Nguyễn Phan Nguyên Thái, Phó Giám đốc VNPT Khánh Hòa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn VNPT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số phiếu tuyệt đối. Đại hội cũng bầu các đồng chí Nguyễn Phan Nguyên Thái và đồng chí Trần Thị Duy Liên tham dự Đại hội Công đoàn VNPT trong thời gian tới. Cũng tại Đại hội Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn VNPT đã trao tặng kỷ niệm của Công đoàn VNPT cho 03 tập thể đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" giai đoạn 2017 – 2022”; Trao Bằng khen của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Trao 06 Giấy khen cho Công đoàn CSTV và tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn CSTV “”Đã có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022”. Chủ tịch Công đoàn VNPT Khánh Hòa khen thưởng 08 cá nhân tiêu biểu xuất sắc các phong trào thi đua giai đoạn 2017 – 2022./.

ảnh: Ông Nguyễn Phan Nguyên Thái, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ VNPT Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

ảnh: BCH Công đoàn VNPT Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

ảnh: Ông Nguyễn Anh Tuấn, UVBTV Công đoàn TT&TT, Chủ tịch CĐ VNPT tặng hoa chúc mừng Đại hội

ảnh: Ông Nguyễn Anh Tuấn, UVBTV Công đoàn TT&TT, Chủ tịch CĐ VNPT tặng Bằng khen của CĐ TT&TT cho Công đoàn CSTV Trung tâm Viễn thông Cam Ranh

Văn Thìn