Hỗ trợ Quảng Bình khắc phục hậu quả cơn bão số 10

ảnh: Lãnh đạo TTVT Nha Trang cùng nhóm công tác trước khi lên tàu ra Quảng Bình

Cơn bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của cho đồng bào tỉnh Quảng Bình. Viễn thông Quảng Bình cũng đã bị thiệt hại rất lớn, ngoài việc hư hỏng thiết bị, mạng lưới, hàng ngàn thuê bao viễn thông của khách hàng cũng bị ngưng trệ.

Để Viễn thông Quảng Bình sớm cung cấp dịch vụ Viễn thông, Công nghệ thông tin cho khách hàng, các tỉnh Bắc và Nam Trung bộ trong đó có Viễn thông Khánh Hòa đã cử nhóm kỹ thuật đến giúp Viễn thông Quảng Bình khắc phục sự cố, khôi phục liên lạc cho khách hàng.

Trong thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 7/10/2017, Viễn thông Khánh Hòa đã cử nhóm hỗ trợ gồm 05 đ/c (đ/c Nguyễn Hồng Quang, TTVT Nha Trang làm Trưởng nhóm) cùng đẩy đủ trang thiết bị (máy hàn, máy đo, dụng cụ bảo hộ…) lên tàu ra Quảng bình. Với tinh thần làm việc “Hết việc chứ không hết giờ” nhóm đã giúp Viễn thông Quảng Bình khôi phục liên lạc kịp thời cho hàng trăm khách hàng tại địa bàn thành phố Đồng Hới.

Ông Phạm Xuân Thuần, Phó Giám đốc Viễn thông Quảng Bình đã có văn bản cám ơn sự giúp đỡ kịp với và quý báu của Viễn thông Khánh Hòa mà trực tiếp là nhóm kỹ thuật.  Đồng chí Phó Giám đốc đánh giá rất cao về tinh thần và kết quả làm việc của nhóm hỗ trợ do Viễn thông Khánh Hòa cử ra.

Ghi nhận thành tích của Nhóm công tác, ngày 20/10/2017, Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa đã ký Quyết định biểu dương, khen thưởng toàn nhóm với số tiền là 2 triệu đồng./.

            Văn Thìn