Viễn thông Khánh Hòa công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sáng nay (03/4/2017) tại Nha Trang, Viễn thông Khánh Hòa tổ chức công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Trung tâm Điều hành thông tin. Đồng chí Mai Hoàng Tuấn - Trưởng phòng Nhân sự công bố các Quyết định,. Đ/c Đỗ Văn Nhơn phó Giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin được bổ nhiệm phụ trách chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin từ ngày 01/4/2017; đ/c Ma Hàn Minh Nhật, Trưởng đài OMC Trung tâm  Điều hành thông tin được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin kể từ ngày 01/4/2017. 

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, Đ/c Đặng Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa yêu cầu các đồng chí mới được bổ nhiệm cần cố gắng hơn trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý đồng thời mong rằng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Trung tâm thực hiện phân công nhiệm vụ của từng đồng chí; đoàn kết nhất trí trong Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sức trẻ ... đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động SXKD của Trung tâm và của Viễn thông Khánh Hòa./.

Một số hình ảnh:

ảnh: Đ/c Đặng Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VTKH trao Quyết định bổ nhiệm cho đ/c Đỗ Văn Nhơn (ngoài cùng bên trái) và đ/c Ma Hàn Minh Nhật (đứng giữa)

 

ảnh: Đ/c Đặng Minh Hải, Bí thư Đảng, ủy, Giám đốc VTKH và đồng chí Đỗ Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc VTKH chụp ảnh lưu niệm cùng BGĐ Trung tâm ĐHTT

ảnh: Lãnh đạo VTKH, các đồng chí được bổ nhiệm cùng toàn thể cán bộ chủ chốt Trung tâm ĐHTT chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Văn Thìn